Фирмата не нанася корекции по съдържанието на текста! Съветваме внимателно да прочетете съдържанието на текстовете преди да ги изпратите. Всеки нов текст се калкулира отделно.

 Преди да се отпечати текста, той се изпраща задължително на и-мейл за одобрение. След писменото одобрение на текста, фирмата не носи отговорност за технически и правописни грешки.

Красиво и оригинално надписване. За целта нашата фирма Ви предоставя:

  • разнообразни шрифтове за надписване
  • нестандартни, ръкописни, стандартни и калиграфски
  • кирилизирани
  • разнообразни варианти за избиране на най-подходящия текст
  • широка гама мостри
  • изготвяне на мостра или изпращане на проекта по e-mail
  • фирмата поема 100% от цената на поканите и печата при възникване на грешки по наша вина
  • фирмата поема 100% разходите от цената на поканите и печата за технологичен брак (макулатура)

Срок на изпълнение на поръчките:
4 работни дни за проект, предпечат, инструментариум,
мостра или e-mail за потвърждение
2 работни дни за печат (след потвърждение)